La Salut en xifres

Últims Plans estratègics

Mesura de Govern. Impuls de la Salut Comunitària a Barcelona

Últims Informes

Informe sobre l'estat de salut de la ciutat 2015

Anàlisi Geoespacial de les Col·lisions de Trànsit. Barcelona, 2015

Qualitat de l'aire. Informe 2015

Últims Indicadors

Llibre de Natalitat 2015

InfoABS 2015

Infobarris BCN

Últims Materials divulgatius

Salut als barris

La Salut a Barcelona 2015. Presentació de l'informe

La Salut a Barcelona 2013. Lectura fàcil

Últims Materials de suport i referència

Qüestionari FRESC 2016 | 18 anys - 2on Batxillerat i CFGM

Enquesta de salut 2016. Qüestionari general (població de 15 anys i més)

Enquesta de salut 2016. Qüestionari general indirecte (població de 15 anys i més)