Notes informatives

Editem notes informatives per comunicar als nostres clients les activitats analítiques dels serveis de Química i Microbiologia. En aquestes notes descrivim les noves tècniques analítiques que oferim i les matrius on les apliquem, i informem sobre les recents acreditacions dels assaigs en relació amb les categories de les mostres on s’apliquen. També elaborem diversos documents amb les novetats en el desenvolupament dels procediments i activitats que portem a terme.

2016

2016 | EN ESPAÑOL

Últims Materials divulgatius

16/11 Gestió de les Sol·licituds per a la determinació de la subtipificació molecular de Legionella pneumophila per PFGE (Camp polsant)

15/05 Infecció Escherichia coli (VTEC/STEC)

16/10 Determinació d’alcaloides tropànics