Notes informatives

Editem notes informatives per comunicar als nostres clients les activitats analítiques dels serveis de Química i Microbiologia. En aquestes notes descrivim les noves tècniques analítiques que oferim i les matrius on les apliquem, i informem sobre les recents acreditacions dels assaigs en relació amb les categories de les mostres on s’apliquen. També elaborem diversos documents amb les novetats en el desenvolupament dels procediments i activitats que portem a terme.

2017

2017 | EN ESPAÑOL

2016

2016 | EN ESPAÑOL

Últims Materials divulgatius

17/03 Acreditació per abast flexible de la categoria d’assaig de norovirus (genogrup I i II) en aliments i escovillons de superfícies inerts

17/02 Nous assaigs acreditats en l’àmbit de microbiologia dels aliments

17/01 Nous assaigs acreditats en l’àmbit de microbiologia d’aigües