Tractament a adults

Els centres d’atenció i seguiment (CAS) atenen els pacients amb drogodependència de qualsevol tipus de substància (alcohol, heroïna, cocaïna…) i ofereixen diverses opcions de tractament: deshabituació, programes de manteniment amb metadona, etc. Proposen també tallers i programes educatius i de reinserció. Els familiars de pacients hi trobaran informació, assessorament o tractament.

Aquests centres són la porta d’entrada al tractament especialitzat que ofereix la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències. Estan sectoritzats territorialment i actuen com a referència per a la xarxa assistencial i social. Disposen d’equips professionals multidisciplinaris (medicina, infermeria, psicologia, treball social, educació) que ofereixen un abordatge biopsicosocial de la dependència a les drogues, i acorden amb els usuaris la modalitat de tractament més indicada en cada cas.

Últims Informes

Millora de la qualitat de la teràpia grupal en les persones en tractament per dependència al consum d’alcohol. Anàlisi del craving

La satisfacció dels usuaris dels centres d'atenció a les drogodependències, 2014

La satisfacció dels usuaris dels centres assistencials de drogodependències de Barcelona, 2012

Últims Materials divulgatius

Endavant! Recuperar-se de l’alcoholisme amb o sense recaigudes