Introducció

L’ abús de drogues és una de les principals patologies de salut mental i afecta la convivència. Per actuar sobre aquest problema de salut pública, l’any 1988 l’Ajuntament va posar en funcionament el Pla d’acció sobre drogues de Barcelona, que gestionem des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. El Pla, que va permetre fer confluir les diferents intervencions que es realitzaven cap a un sistema de resposta més eficaç i abordar el problema des d’una perspectiva global de ciutat, s’avalua i actualitza periòdicament.

 

A més de participar en activitats transversals i de coordinació amb altres estructures, a l’Agència coordinem els recursos assistencials de finançament públic a la ciutat i gestionem els de titularitat municipal.

Últims Programes

PASE.BCN. Informació del programa

CLASSE SENSE FUM. Informació del programa

SOBRE CANYES I PETES. Informació del programa

Últims Plans estratègics

Pla d'Acció sobre Drogues de Barcelona 2013-16

Pla operatiu d'integració de les addiccions 2010

Pla d'Acció sobre Drogues de Barcelona 2009-12

Últims Informes

Mortalitat dels usuaris dels centres assistencials de drogodependències de Barcelona, 1997-2011

Millora de la qualitat de la teràpia grupal en les persones en tractament per dependència al consum d’alcohol. Anàlisi del craving

La satisfacció dels usuaris dels centres d'atenció a les drogodependències, 2014

Últims Indicadors

Inicis de Tractament i Persones Ateses SICAS 2014

Urgències hospitalàries relacionades amb consum de drogues

Mortalitat per reacció aguda adversa a drogues

Últims Materials divulgatius

Pla d'Acció de Drogues de Barcelona 2013-16. Lectura fàcil

Promoció de la salut a l'adolescència a través de l'activitat física

Servei d'Orientació sobre Drogues

Últims Materials de suport i referència

Prevenció de drogodependències en l’àmbit del lleure: Guia d’habilitats per al treball en grup

Guia material audiovisual

Materials i webs de reducció de danys