Resultats

Avaluació del Programa de detecció precoç del càncer de mama a Barcelona: 2016

Informe sobre les dades del Programa de detecció precoç del càncer de mama 2016.

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona: 2015

Avaluació dels indicadors de resultats elaborats per els Hospitals proveïdors del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama de Barcelona de 2015.

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona: 2014

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona: 2013

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona: 2012 (taules)

Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama

Per a poder detectar a temps el càncer de mama i prevenir-lo, es recomana fer-se mamografies cada dos anys a les dones de 50 a 69 anys. A Barcelona, el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama, està instaurat des del 1995 a tota la ciutat i és impulsat pel